USDT上線五重豪華巨獎等你來拿!

時間: 2019-03-22 熱度: 2390 來源: DOBI

為祝賀多比即將上線全新OTC場外交易板塊暨USDT隆重上線,多比上線五重豪華活動,百萬USDT齊瓜分!


驚喜活動一:註冊瓜分百萬USDT


活動時間:2019/3/25—2019/4/30(GMT+8)


活動規則:


1、活動期間註冊多比賬號即可參與瓜分百萬USDT豪華註冊獎池!


2、註冊獎勵總額兩百萬USDT,送完即止。


3、多比官網首頁即可領取獎勵。驚喜活動二:實名認證瓜分百萬USDT


活動時間:2019/3/25—2019/4/30(GMT+8)


活動規則:


1、活動期間已實名用戶即可參與瓜分百萬USDT豪華實名獎池! (含老用戶)


2、活動期間每天10點到18點完成實名的新用戶,獎勵有機率翻倍!


3、實名認證獎勵總額三百萬USDT,送完即止。


4、多比官網首頁即可領取獎勵。驚喜活動三:邀請好友即送USDT


活動時間:2019/4/1—2019/4/30(GMT+8)


活動規則:


1、被邀請人在活動時間內完成實名認證,邀請人可獲得20USDT。


2、單人最高送1000USDT。


3、邀請獎勵總額兩百萬USDT,送完即止。


4、被邀請人完成實名認證後,獎勵將兩個工作日內發放到邀請人多比賬戶。驚喜活動四:邀請返佣躺贏人生


活動時間:2019/4/1—2019/4/30(GMT+8)


活動規則:


1、邀請好友,可獲得好友活動期間內在BTC/USDT和ETH/USDT交易對的所有交易手續費百分百返佣。


2、當天返佣獎勵會在兩個工作日內以USDT方式發放到邀請人多比賬戶。


3、活動四僅限直接邀請的好友有效。史上最強活動!


超驚喜活動五:OTC隆重上線,充多少送多少!


活動時間:2019/4/8—2019/4/30(GMT+8)


活動規則:


1、OTC購買USDT送USDT,充多少送多少!


2、僅限於活動期間內首次在OTC購買USDT。


3、充值獎勵總額六百萬USDT,送完即止。


為了更好服務於多比用戶,本次負責活動的多比小姐姐也親自上場,歡迎微一個:


                             1553223236(1).jpg


國際用戶可加電報群:https://t.me/dobitradechat活動獎勵USDT說明:


一、所有贈送的USDT均為鎖倉狀態,該狀態無法提現,也無法交易。


二、按用戶前一天BTC/USDT和ETH/USDT交易對交易額的5%釋放USDT,最小單位0.1USDT。(api交易不参与活动)


1、鎖倉量低於688USDT,每天釋放量不超過鎖倉量的1%。


2、鎖倉量在688-6888USDT,每天釋放量不超過鎖倉量的0.2%。


3、鎖倉量高於6888USDT,每天釋放量不超過鎖倉量的0.1% 。

三、若賬號超過連續30天未登陸,獎勵贈送的鎖倉USDT將由系統回收銷毀。以上活動解釋權歸DOBI團隊所有。


如有刷量作弊等違規行為,多比有權取消其獲獎資格並回收獎勵。


數字資產是創新的投資產品,價格波動較大,請您理性判斷自己的投資能力,審慎做出投資決策。


感謝您對多比的支持,如有疑問請聯繫客服郵箱service@dobitrade.com。


LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/dobitrade-exchange


Twitter:https://twitter.com/Dobitrade_


Facebook:https://www.facebook.com/Dobitradeexchange


Telegram:https://t.me/dobitradechat


Medium:https://medium.com/dobitrade-exchange


Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC7wVwxeerGK0zd9x7GIcwdQ


Instagram : https://www.instagram.com/dobitrade.exchange/


                                                                                                         DOBI 團隊 

                                                                                                     2019年3月22日


msg
{"just":"\u525b\u525b","yesterday":"\u6628\u5929","the_day_before_yesterday":"\u524d\u5929","min":"\u5206\u9418","hour":"\u5c0f\u6642\u524d"}
{"LOADING_RMB":"\u52a0\u8f7d\u4e2d...","sysError":"\u7cfb\u7d71\u932f\u8aa4\uff0c\u8acb\u806f\u7cfb\u5ba2\u670d\u5354\u52a9\u8655\u7406","timeout":"\u8acb\u6c42\u8d85\u6642,\u8acb\u7a0d\u5f8c\u91cd\u8a66","reqError":"\u8acb\u6c42\u8d85\u6642,\u8acb\u7a0d\u5f8c\u91cd\u8a66","nav":{"title":"\u627e\u56de\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","phoneTit":"\u4e2d\u570b +86","phoneHolder":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u767b\u9304\u624b\u6a5f\u865f","captcha":"\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc","imgHolder":"\u8acb\u8f38\u5165\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc","NextStep":"\u4e0b\u4e00\u6b65","stepOne":"\u586b\u5beb\u624b\u6a5f\u865f","stepTwo":"\u8eab\u4efd\u9a57\u8b49","stepThree":"\u8a2d\u7f6e\u65b0\u5bc6\u78bc","stepFour":"\u91cd\u7f6e\u5bc6\u78bc\u6210\u529f","loginPwd":"\u8a2d\u7f6e\u5bc6\u78bc","surePwd":"\u78ba\u8a8d\u5bc6\u78bc","phoneCode":"\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","emailCode":"\u90f5\u7bb1\u9a57\u8b49\u78bc","loginPwdHolder":"\u81f3\u5c11\u4f7f\u7528\u4e09\u7a2e\u5b57\u7b26\u7d44\u5408","surePwdHolder":"\u8acb\u518d\u6b21\u8f38\u5165\u5bc6\u78bc","again_passowrd_length_no":"\u91cd\u8907\u5bc6\u78bc\u9577\u5ea6\u4e0d\u80fd\u5c0f\u65bc6\u4f4d\u5b57\u7b26","password_again_different":"\u5169\u6b21\u5bc6\u78bc\u8f38\u5165\u4e0d\u4e00\u81f4","phoneCodeHolder":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","getPhoneCode":"\u7372\u53d6\u9a57\u8b49\u78bc","reGetPhoneCode":"\u91cd\u65b0\u7372\u53d6\u9a57\u8b49\u78bc","clickGetVoiceCode":"\u9ede\u64ca\u7372\u53d6","voiceCode":"\u8a9e\u97f3\u9a57\u8b49\u78bc","phoneComing":"\u8acb\u8a3b\u610f\u6536\u807d\u4f86\u96fb","canGet":"\u53ef\u4ee5\u5728","canGetAfter":"\u5f8c\u7372\u53d6","getPhoneCodeAg":"s\u5f8c\u91cd\u65b0\u7372\u53d6","userPhoneTips":"\u5df2\u586b\u5beb\u624b\u6a5f\u865f:","userPhoneNum":"******","goLogin":"\u53bb\u767b\u9304","tradepwd":"\u8acb\u8f38\u5165\u4ea4\u6613\u5bc6\u78bc","warn":{"phone":{"nor":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u5e38\u7528\u624b\u6a5f\u865f\u78bc","err":"\u624b\u6a5f\u865f\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","msg":"","empty":"\u624b\u6a5f\u865f\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"captcha":{"nor":"\u770b\u4e0d\u6e05\uff1f\u9ede\u64ca\u5716\u7247\u66f4\u63db\u9a57\u8b49\u78bc","err":"\u4f4d\u6578\u4e0d\u6b63\u78ba","msg":"","empty":"\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"code":{"nor":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","err":"\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","msg":"","empty":"\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"password":{"nor":"\u8acb\u8f38\u5165\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","err":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","weak":"\u6709\u88ab\u76dc\u98a8\u96aa\uff0c\u8acb\u4f7f\u7528\u5b57\u6bcd\u3001\u6578\u5b57\u6216\u7b26\u865f\u5169\u7a2e\u53ca\u4ee5\u4e0a\u7d44\u5408","midd":"\u5b89\u5168\u5f37\u5ea6\u9069\u4e2d\uff0c\u53ef\u4ee5\u4f7f\u7528\u4e09\u7a2e\u4ee5\u4e0a\u7684\u7d44\u5408\u4f86\u63d0\u9ad8\u5b89\u5168\u6027","good":"\u60a8\u7684\u5bc6\u78bc\u5f88\u5b89\u5168","space":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u4f7f\u7528\u7a7a\u683c","noCh":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u4f7f\u7528\u4e2d\u6587","less":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u5c0f\u65bc6\u4f4d\u5b57\u7b26","msg":"","empty":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"repassword":{"nor":"\u8acb\u518d\u6b21\u8f38\u5165\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","err":"\u5169\u6b21\u5bc6\u78bc\u4e0d\u4e00\u81f4","msg":"","empty":"\u78ba\u8a8d\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"}}},"register":{"INVITE_CODE":"\u8acb\u8f38\u5165\u9080\u8acb\u78bc","INVITE_INPUT":"\u8acb\u8f38\u5165\u9080\u8acb\u78bc(\u9078\u586b)","password_length_unenough":"\u5bc6\u78bc\u9577\u5ea6\u4e0d\u80fd\u5c0f\u65bc6\u4f4d\u5b57\u7b26","tel_msg":"\u624b\u6a5f\u865f\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","tel_empty":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u865f\u78bc","pwd_msg":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u5c0f\u65bc6\u4f4d\u5b57\u7b26","pwd_empty":"\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a","surePwd_msg":"\u5169\u6b21\u8f38\u5165\u7684\u5bc6\u78bc\u4e0d\u4e00\u81f4","surePwd_empty":"\u78ba\u8a8d\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a","imgCode_msg":"\u9a57\u8b49\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a","telCode_msg":"\u77ed\u4fe1\u9a57\u8b49\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a","captcha_empty":"\u8acb\u8f38\u5165\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc","captcha_msg":"\u4f4d\u6578\u4e0d\u6b63\u78ba","vcode_empty":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","vcode_msg":"\u4f4d\u6578\u4e0d\u6b63\u78ba","validate_default_msg":"\u8acb\u5b8c\u5584\u8868\u55ae","getMsgAfterTime":"s\u5f8c\u91cd\u65b0\u7372\u53d6","getVoiceAfterTime":"s\u5f8c\u7372\u53d6\u8a9e\u97f3\u9a57\u8b49\u78bc","canGet":"\u53ef\u4ee5\u5728","pickUpPhone":"\u8acb\u8a3b\u610f\u6536\u807d\u4f86\u96fb","reGetMsg":"\u91cd\u65b0\u7372\u53d6\u9a57\u8b49\u78bc","clickAndGet":"\u9ede\u64ca\u7372\u53d6","voiceCode":"\u8a9e\u97f3\u9a57\u8b49\u78bc","getCode":"\u7372\u53d6\u9a57\u8b49\u78bc","form_tel_empty":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u5e38\u7528\u624b\u6a5f\u865f\u78bc","form_pwd_less":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u5c0f\u65bc6\u4f4d\u5b57\u7b26","form_pwd_space":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u4f7f\u7528\u7a7a\u683c","form_pwd_empty":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","form_pwd_strength_good":"\u60a8\u7684\u5bc6\u78bc\u5f88\u5b89\u5168","form_pwd_strength_midd":"\u5b89\u5168\u5f37\u5ea6\u9069\u4e2d\uff0c\u53ef\u4ee5\u4f7f\u7528\u4e09\u7a2e\u4ee5\u4e0a\u7684\u7d44\u5408\u4f86\u63d0\u9ad8\u5b89\u5168\u6027","form_pwd_strength_weak":"\u6709\u88ab\u76dc\u98a8\u96aa\uff0c\u8acb\u4f7f\u7528\u5b57\u6bcd\u3001\u6578\u5b57\u6216\u7b26\u865f\u5169\u7a2e\u53ca\u4ee5\u4e0a\u7d44\u5408","form_surepwd_msg":"\u8acb\u78ba\u8a8d\u60a8\u7684\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","form_captcha_empty":"\u8acb\u8f38\u5165\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc","form_captcha_refresh":"\u770b\u4e0d\u6e05\u6b64\u9a57\u8b49\u78bc?\u9ede\u64ca\u5237\u65b0","form_vcode_msg":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc"},"resetPwd":{"title":"\u627e\u56de\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","phoneTit":"\u4e2d\u570b +86","phoneHolder":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u767b\u9304\u624b\u6a5f\u865f","captcha":"\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc","imgHolder":"\u8acb\u8f38\u5165\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc","NextStep":"\u4e0b\u4e00\u6b65","stepOne":"\u586b\u5beb\u624b\u6a5f\u865f","stepTwo":"\u8eab\u4efd\u9a57\u8b49","stepThree":"\u8a2d\u7f6e\u65b0\u5bc6\u78bc","stepFour":"\u91cd\u7f6e\u5bc6\u78bc\u6210\u529f","loginPwd":"\u8a2d\u7f6e\u5bc6\u78bc","surePwd":"\u78ba\u8a8d\u5bc6\u78bc","phoneCode":"\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","loginPwdHolder":"\u81f3\u5c11\u4f7f\u7528\u4e09\u7a2e\u5b57\u7b26\u7d44\u5408","surePwdHolder":"\u8acb\u518d\u6b21\u8f38\u5165\u5bc6\u78bc","phoneCodeHolder":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","getPhoneCode":"\u7372\u53d6\u9a57\u8b49\u78bc","reGetPhoneCode":"\u91cd\u65b0\u7372\u53d6\u9a57\u8b49\u78bc","clickGetVoiceCode":"\u9ede\u64ca\u7372\u53d6","voiceCode":"\u8a9e\u97f3\u9a57\u8b49\u78bc","phoneComing":"\u8acb\u8a3b\u610f\u6536\u807d\u4f86\u96fb","canGet":"\u53ef\u4ee5\u5728","canGetAfter":"\u5f8c\u7372\u53d6","getPhoneCodeAg":"\u5f8c\u91cd\u65b0\u7372\u53d6","userPhoneTips":"\u5df2\u586b\u5beb\u624b\u6a5f\u865f:","userPhoneNum":"******","goLogin":"\u53bb\u767b\u9304","warn":{"phone":{"nor":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u5e38\u7528\u624b\u6a5f\u865f\u78bc","err":"\u624b\u6a5f\u865f\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","msg":"","empty":"\u624b\u6a5f\u865f\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"captcha":{"nor":"\u770b\u4e0d\u6e05\uff1f\u9ede\u64ca\u5716\u7247\u66f4\u63db\u9a57\u8b49\u78bc","err":"\u4f4d\u6578\u4e0d\u6b63\u78ba","msg":"","empty":"\u5716\u5f62\u9a57\u8b49\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"code":{"nor":"\u8acb\u8f38\u5165\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc","err":"\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","msg":"","empty":"\u624b\u6a5f\u9a57\u8b49\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"password":{"nor":"\u8acb\u8f38\u5165\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","err":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u78ba","weak":"\u6709\u88ab\u76dc\u98a8\u96aa\uff0c\u8acb\u4f7f\u7528\u5b57\u6bcd\u3001\u6578\u5b57\u6216\u7b26\u865f\u5169\u7a2e\u53ca\u4ee5\u4e0a\u7d44\u5408","midd":"\u5b89\u5168\u5f37\u5ea6\u9069\u4e2d\uff0c\u53ef\u4ee5\u4f7f\u7528\u4e09\u7a2e\u4ee5\u4e0a\u7684\u7d44\u5408\u4f86\u63d0\u9ad8\u5b89\u5168\u6027","good":"\u60a8\u7684\u5bc6\u78bc\u5f88\u5b89\u5168","space":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u4f7f\u7528\u7a7a\u683c","noCh":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u4f7f\u7528\u4e2d\u6587","less":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u5c0f\u65bc6\u4f4d\u5b57\u7b26","msg":"","empty":"\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"},"repassword":{"nor":"\u8acb\u518d\u6b21\u8f38\u5165\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","err":"\u5169\u6b21\u5bc6\u78bc\u4e0d\u4e00\u81f4","msg":"","empty":"\u78ba\u8a8d\u5bc6\u78bc\u4e0d\u80fd\u70ba\u7a7a"}}}}
{"PHONE_REG":"\u624b\u6a5f\u8a3b\u518a","EMAIL_REG":"\u90f5\u7bb1\u8a3b\u518a","PHONE_LOGIN":"\u624b\u6a5f\u767b\u9304","EMAIL_LOGIN":"\u90f5\u7bb1\u767b\u9304","LOGIN_TEL":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u624b\u6a5f\u865f\u78bc","LOGIN_EMAIL":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u90ae\u7bb1\u53f7","SUGGEST_EMAIL":"\u5efa\u8b70\u4f7f\u7528\u5e38\u7528\u90f5\u7bb1","EMAIL_FORMAT":"\u90f5\u7bb1\u683c\u5f0f\u932f\u8aa4","PWD_PHONE_RESET":"\u624b\u6a5f\u65b9\u5f0f\u91cd\u7f6e","PWD_EMAIL_RESET":"\u90f5\u7bb1\u65b9\u5f0f\u91cd\u7f6e","SET_NEW_PWD":"\u8a2d\u7f6e\u65b0\u5bc6\u78bc","FILLED_EMAIL":"\u5df2\u586b\u5beb\u90f5\u7bb1","PLZ_ENTER_VERIFY_CODE":"\u8acb\u8f38\u5165\u90f5\u7bb1\u9a57\u8b49\u78bc","NUMBER_DIGITS_INCORRECT":"\u90f5\u7bb1\u9a57\u8b49\u78bc\u4f4d\u6578\u932f\u8aa4","NEXT":"\u4e0b\u4e00\u6b65","ACTIVE_LINK_EXPIRED":"\u60a8\u8a2a\u554f\u7684\u93c8\u63a5\u5df2\u5931\u6548\uff0c\u8acb\u91cd\u65b0\u8a3b\u518a","ACTIVE_LINK_EXPIRED_FAIL":"\u6fc0\u6d3b\u5931\u6557","ACTIVE_LINK_SUCC":"\u8cec\u865f\u5df2\u6210\u529f\u6fc0\u6d3b\uff0c\u8acb\u91cd\u65b0\u767b\u9304","GO_REG":"\u53bb\u8a3b\u518a","GO_LOGIN":"\u53bb\u767b\u9304","CONGRATULATE_REPWD_SUCC":"\u606d\u559c\u60a8\u6210\u529f\u4fee\u6539\u767b\u9304\u5bc6\u78bc\uff01","REG_SUCC":"\u8a3b\u518a\u6210\u529f","EMAIL_VALIDATE":"\u90f5\u7bb1\u9a57\u8b49","NO_EMAIL_RECIEVED":"\u6c92\u6709\u6536\u5230\u90f5\u4ef6\uff1f","SEND_EMAIL_ONE":"\u6211\u5011\u5df2\u5411\u60a8\u7684\u8a3b\u518a\u90f5\u7bb1\uff1a","SEND_EMAIL_TWO":"\u767c\u9001\u4e86\u4e00\u5c01\u90f5\u4ef6\uff0c\u8acb\u767b\u9304\u60a8\u7684\u8a3b\u518a\u90f5\u7bb1\u6fc0\u6d3b\u60a8\u7684\u8cec\u865f","CHECK_EMAIL_CORRECT":"\u6aa2\u67e5email\u5730\u5740\u662f\u5426\u586b\u5beb\u932f\u8aa4\uff0c\u5982\u679c\u932f\u8aa4\u8acb","RE_REGISTER":"\u91cd\u65b0\u8a3b\u518a","TRASH_EMAIL":"\u53bb\u5783\u573e\u90f5\u4ef6\u6216\u5ee3\u544a\u90f5\u4ef6\u627e\u627e","WAIT_EMAIL":"\u7a0d\u7b49\u4e00\u6bb5\u6642\u9593\uff0c\u5982\u679c\u4ecd\u6c92\u6709\u6536\u5230\u90f5\u4ef6\uff0c\u8acb\u9ede\u64ca\uff1a","RESEND_EMAIL":"\u91cd\u767c\u4e00\u5c01"}
{"GOOGLE_CODE_VER":"\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49","GOOGLE_CODE_VER_CODE":"\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49\u78bc","GOOGLE_INPUT_CODE":"\u8acb\u8f38\u5165\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49\u78bc","GOOGLE_WARN_ERR":"\u4f4d\u6578\u4e0d\u6b63\u78ba","GOOGLE_LOST_CALL":"\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49\u4e1f\u5931\u8acb\u806f\u7cfb","GOOGLE_SURE":"\u78ba\u8a8d","GOOGLE_BIND":"\u7d81\u5b9a\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49","GOOGLE_BIND_OVAER":"\u89e3\u7d81\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49","GOOGLE_BIND_OVAER_SHORT":"\u89e3\u9664\u7d81\u5b9a","GOOGLE_NO_BIND":"\u60a8\u5c1a\u672a\u7d81\u5b9a\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49","GOOGLE_FIRST_STEP":"\u9996\u5148\uff0c\u8acb\u78ba\u4fdd\u60a8\u5df2\u6210\u529f\u5b89\u88dd\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49\u5668","GOOGLE_KEY_VER":"\u901a\u904e\u8a72\u79d8\u9470\u53ef\u6062\u5fa9\u60a8\u7684\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49","GOOGLE_DEFEND_LOST":"\u8acb\u59a5\u5584\u5099\u4efd\u79d8\u9470\u4ee5\u9632\u4e1f\u5931","GOOGLE_KEY_COPY":"\u5fa9\u5236","GOOGLE_PLEASE_ACCOUNT_PASS":"\u8acb\u8f38\u5165\u60a8\u7684\u767b\u9304\u5bc6\u78bc","GOOGLE_BIND_SUCCESS":"\u7d81\u5b9a\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49\u78bc\u6210\u529f","GOOGLE_UNBIND_SUCCESS":"\u89e3\u7d81\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49\u78bc\u6210\u529f","GOOGLE_BIND_DONE":"\u60a8\u5df2\u7d81\u5b9a\u8c37\u6b4c\u9a57\u8b49","GOOGLE_NEXT_STEP":"\u4e0b\u4e00\u6b65"}
×
  • 郵箱註冊
  • 手機註冊
我已閱讀並理解 《用戶協議》

請勾選註冊協議

我已閱讀並理解 《用戶協議》

請勾選註冊協議

  • 郵箱登錄
  • 手機登錄
還沒多比賬號? 立即註冊 忘記密碼?
還沒多比賬號? 立即註冊 忘記密碼?
{{errMesAlert}}
確定

谷歌驗證

谷歌驗證丟失請聯系:service@dobitrade.com

忘記密碼

  • 郵箱方式重置
  • 手機方式重置

    設置新密碼

手機方式重置

郵箱方式重置

已填寫郵箱: {{forgetTwoIn.email? forgetTwoIn.email : forgetFirst.email.account.slice(0, 3) + '**'+forgetFirst.email.account.slice(-1, -2) +'@' + forgetFirst.email.account.split('@')[1] }}

已填寫手機號: {{forgetTwoIn.phone ? forgetTwoIn.area.split("+")[1] === '86' ? forgetTwoIn.phone.slice(0, 3) + '****' +forgetTwoIn.phone.slice(7, 11) : forgetTwoIn.phone.slice(0,-4) + '**' + forgetTwoIn.phone.slice(-2) : forgetFirst.phone.area.split("+")[1] === '86' ? forgetFirst.phone.account.slice(0, 3) + '****' +forgetFirst.phone.account.slice(7, 11): forgetFirst.phone.account.slice(0,-4) + '**' + forgetFirst.phone.account.slice(-2)}}

{{errMesAlert}}
確定